Restaurering

Restaurering innebærer vedlikehold, konservering og om nødvendig oppussing/ av gamle hus/bygninger som skal beholdes i original stil.

Ved restaurering byttes ødelagte deler ut med nye kopier i friskt materiale.

At restaurering foregår på riktig måte, er svært viktig. Uerstattelige verdier går ofte tapt dersom man ikke vet hva man har med å gjøre, eller hvordan man skal behandle bygningen.

Enkelte vil kunne få tilskudd til restaurering dersom de søker om dette.

Ta kontakt med DG Bygg for et godt tilbud på restaurering. Vi vet hva vi driver med, og kan sørge for at ikke byggtekniske verdier går tapt.